INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

1. W sklepach sieci Bricomarché przyjmujemy nieodpłatnie zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt nabyty przez klienta.

2. Przy zamówieniu usługi transportu gwarantujemy naszym klientom nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczony.*

3. W sklepach sieci Bricomarché o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400poświęconej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych przyjmujemy nieodpłatnie zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.


* Jeśli chcesz oddać zużyty sprzęt, poinformuj nas w uwagach do zamówienia lub skontaktuj się bezpośrednio ze sklepem, który realizuje zamówienie


Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Niebezpieczne substancje, które mogą zawierać te urządzenia mogą być szkodliwe dla zdrowia oraz dla środowiska. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać zbierającemu zużyty sprzęt. Pamiętaj kupując nowy sprzęt, stary tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje możesz przekazać do Bricomarché. Zużyty sprzęt można także oddać do punktów zbierania znajdujących się na terenie gminy, adresy punktów dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibie urzędów.

Pamiętaj, że selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Dbaj razem z nami o środowisko.


Wróć