INFORMACJA O SYSTEMIEZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO*1. W sklepach sieci Bricomarché odbieramy nieodpłatnie zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych,  o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt nabyty przez klienta.

2. Przy zamówieniu usługi transportu gwarantujemy naszym klientom nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych,  o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczony.

3. W sklepach sieci Bricomarché o powierzchni poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych co najmniej 400 m2 przyjmujemy nieodpłatnie zużyty. sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z wymiarów nie przekracza 25 cm.
Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Niebezpieczne substancje, które mogą zawierać te urządzenia mogą być szkodliwe dla zdrowia oraz dla środowiska. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać zbierającemu zużyty sprzęt. Pamiętaj kupując nowy sprzęt, stary tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje możesz przekazać do Bricomarché. Zużyty sprzęt można także oddać do punktów zbierania znajdujących się na terenie gminy, adresy punktów dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibie urzędów.

Pamiętaj, że selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Dbaj razem z nami o środowisko.

Wróć