porady_z_pasja

Jak odpowietrzyć ogrzewanie podłogowe?

Drukuj

Powietrze nagromadzone w rurach grzewczych zaburza prawidłową pracę systemów ogrzewania podłogowego. Odpowietrzenie podłogówki to sposób na przywrócenie skuteczności sieci. Zastanawiasz się, jak to zrobić? Wszystkiego dowiesz się z poradnika.

 

Ogrzewanie podłogowe uznawane jest za jeden z najskuteczniejszych i najbardziej praktycznych systemów grzewczych. Rurki z wodą umieszczone pod podłogą z czasem mogą zawierać zbyt dużo pęcherzyków powietrza, co zmniejsza wydajność systemu. Jak można je usunąć? Poznaj proste sposoby na odpowietrzenie ogrzewania podłogowego.

 

Zapowietrzona podłogówka - jak to rozpoznać?

W większości systemów ogrzewania podłogowego znajdują się gazy, jednak do pewnego poziomu stężenia nie stanowią one problemu. Dopiero zbyt duża ilość pęcherzyków zgromadzonych wewnątrz przewodów i powstawanie pustych przestrzeni wymaga reakcji. Konieczność wykonania czynności związanych z odpowietrzeniem podłogówki można rozpoznać po dwóch objawach.

 

Pierwszy z nich usłyszysz, ponieważ jest to niepokojący dźwięk, wydobywający się z pracującej instalacji. Może dobiegać zarówno od strony podłogi, jak i rozdzielacza zamontowanego w ścianie. Zapowietrzona podłogówka wywołuje specyficzne bulgotanie i szum, które są objawem jednoznacznie wskazującym na konieczność zajęcia się siecią.

 

Drugim charakterystycznym zjawiskiem rozpoznawczym jest to, że podłogówka nie grzeje. Nośnikiem energii cieplnej jest woda, a nie gaz, dlatego zbyt duża zawartość powietrza będzie prowadziła do ograniczenia wydajności grzewczej sieci. Szczególnie w miejscach, gdzie pęcherzyki powietrza zatrzymują się w załamaniach rurek, możesz odczuć zimne i niedogrzane miejsca.

 

Jak działa rozdzielacz ogrzewania podłogowego?

Jeśli instalacja ogrzewania podłogowego została wykonana i napełniona prawidłowo, jedną z przyczyn dostawania się gazu do układu jest rozdzielacz do ogrzewania podłogowego. Schemat tego urządzenia składa się z dwóch belek z przyłączami, do których montowane są rurki ogrzewania podłogowego. Górna belka wyposażona jest w zawory dostarczające wodę, a dolna odbiera ją z układu. Urządzenie jest dosyć skomplikowane i zawiera sporo niewielkich śrubek, które potencjalnie mogą przyczyniać się do powstawania mikronieszczelności i napełniania sieci gazem. Mimo tego jest niezbędne do prawidłowego działania sieci grzewczej.

rozdzielacz ogrzewania podłogowego

Jak działa rozdzielacz ogrzewania podłogowego? Jest to urządzenie montowane dla całego układu grzewczego i lokowane w skrzynce w ścianie. Do jego zadań należy utrzymywanie jednakowej temperatury we wszystkich obwodach układu. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w obrębie rozdzielacza przepływomierzy i zaworów termostatycznych. W rozdzielaczach montuje się także specjalne zawory, które umożliwiają odpowietrzanie podłogówki.

 

Czy wiesz, że…?
Jedną z przyczyn zapowietrzenia instalacji ogrzewania podłogowego jest metan, który tworzy się w czasie gnicia pakułów. Żeby tego uniknąć, lepiej uszczelnić gwinty taśmami PTFE.

 

Jak odpowietrzyć podłogówkę?

Odpowietrzenia ogrzewania podłogowego nie jest trudnym procesem i w większości przypadków nie wymaga wizyty specjalistów. Nie musisz obawiać się o materiały wykończeniowe, ponieważ w czasie prac wylewka betonowa pod ogrzewanie podłogowe, a także okładzina podłogowa pozostaną nienaruszone. Czynności będziesz prowadził jedynie w obrębie rozdzielacza, a od jego lokalizacji zależy sposób przeprowadzenia prac. Odpowietrzenie podłogówki nieco inaczej wygląda w mieszkaniach, gdzie rozdzielacz znajduje się na tym samym poziomie co ogrzewanie, niż w układach, gdzie ogrzewanie i rozdzielacz zamontowano na innych poziomach.

 

Jak odpowietrzyć podłogówkę - rozdzielacz na jednym poziomie z ogrzewaniem

Jeśli skrzynka z rozdzielaczem znajduje się na tej samej kondygnacji, co obwody ogrzewania, sprawa jest stosunkowo prosta. Zacznij od ustawienia maksymalnej mocy pieca przy jednoczesnym zamknięciu wszystkich zaworów na belce, poza zaworem odpowietrzającym. Następnie otwórz przepływ wody przez pierwszy z obwodów i poczekaj, aż woda wypchnie powietrze z rur. Będzie temu towarzyszył charakterystyczny syk dobiegający z zaworu odpowietrzającego. Zabieg możesz uznać za zakończony, kiedy syk ucichnie i na zaworze zaczną pojawiać się krople wody.

 

Odpowietrzenie ogrzewania podłogowego polega na usunięciu gazów ze wszystkich obwodów. W związku z tym, po zakończeniu pracy na pierwszym z nich, możesz przejść do odpowietrzania kolejnych. Te same czynności musisz powtórzyć dla każdego kolejnego układu. Pamiętaj, że otwarty może być jednorazowo tylko jeden z obwodów.

 

Jak odpowietrzyć podłogówkę - rozdzielacz i ogrzewanie na różnych poziomach

W przypadku umieszczenia rozdzielacza na wyższym lub niższym poziomie odpowietrzenie ogrzewania podłogowego może sprawić nieco więcej kłopotu. W tym wypadku nie ma możliwości skorzystania tylko z zaworu odpowietrzającego i będziesz musiał rozdzielić przyłącza.

 

Wcześniej opisywaliśmy, jak działa rozdzielacz ogrzewania podłogowego i teraz możesz zrobić użytek z tej wiedzy. Zacznij od całkowitego wyłączenia pieca i zamknięcia wszystkich zaworów. Odłącz przewody pierwszego z obwodów od belki rozdzielającej i połącz go od strony wlotu z siecią wodną, a wylot z odpływem kanalizacyjnym. Najlepiej wykorzystać do tego przyłącza elastyczne, a przy wylocie pomocna będzie rurka przezroczysta. Do pracy będzie Ci potrzebny klucz nastawny.

Odpowietrzanie podłogówki rozdzielaczem

Jak odpowietrzyć podłogówkę? Po podpięciu przewodów wystarczy, że przepuścisz wodę z sieci przez pętlę. Woda wypchnie całe powietrze z układu, a Ty będziesz mógł to zaobserwować na przezroczystym przewodzie odprowadzającym ją do kanalizacji. Kiedy przestaną się tam pojawiać pęcherzyki gazu, możesz uznać proces za zakończony. Zakręć szczelnie zawory i przejdź do kolejnego obwodu. Te same czynności musisz przeprowadzić dla każdego z nich.

 

Nie zapomnij!
Po całkowitym odpowietrzeniu ogrzewania podłogowego odkręć wszystkie zawory i pozwól na nagrzanie pomieszczenia. Będziesz w stanie ocenić, czy Twoja praca przyniosła spodziewane efekty.

 

Odpowietrzenie podłogówki - ile trwa?

Skoro wiesz już, jak odpowietrzyć podłogówkę możesz przejść do pracy. Pamiętaj jednak, że cały proces jest czasochłonny i nie można go przyspieszać, ponieważ nie uzyskasz zadowalającego efektu. Otwieranie dwóch obwodów naraz nie usunie skutecznie powietrza i po włączeniu pompy znów może się okazać, że podłogówka nie grzeje.

 

W takim razie ile czasu przeznaczyć na zapowietrzoną podłogówkę? Odpowietrzenie każdego z obwodów przy dowolnej metodzie zajmie około 10 - 15 minut i wystarczy to pomnożyć przez ilość obwodów w sieci. Do tego musisz doliczyć czas potrzebny na regulację temperatury pieca, a przy rozdzielaczu położonym na innym poziomie również na montaż przyłączy. Zatem na odpowietrzenie ogrzewania podłogowego najlepiej przeznaczyć całe jedno popołudnie.

 

Odpowietrzenie ogrzewania podłogowego - co jeszcze warto wiedzieć?

W naszych wcześniejszych poradnikach opisywaliśmy już, jak wykonać ogrzewanie podłogowe. Właśnie prawidłowe przeprowadzenie prac montażowych jest kluczem do tego, żeby problemy z podłogówką nie powtarzały się zbyt często. Chcąc uniknąć zapowietrzenia, musisz szczególną uwagę zwrócić już na samo wykonywanie prac. Wszystkie połączenia powinny być szczelne i skontrolowane pod tym kątem. Pierwsze napełnianie układu powinno być stopniowe, a przy okazji układania podłogi sprawdź, czy podkład pod panele jest równomiernie rozłożony.

 

Prawidłowo przeprowadzony proces montażu i odpowietrzenia gwarantuje skuteczną pracę ogrzewania przez wiele lat. Jeśli jednak po kilku miesiącach znów podłogówka nie grzeje, musisz poszukać przyczyny zapowietrzania. Z reguły są to nieszczelność w obrębie zaworów przy rozdzielaczu. Problem może wynikać też z niewłaściwej obsługi, czyli wpuszczenia zbyt ciepłej wody do chłodnego układu.

 

Samodzielne odpowietrzenie podłogówki nie jest trudne i poradzisz sobie z tym nawet bez fachowej wiedzy. Musisz jednak poświęcić temu sporo czasu, co szybko przełoży się na wymierne efekty. Skuteczne ogrzewanie podłogowe poprawi komfort w mieszkaniu, a dodatkowo wpłynie na ograniczenie zapotrzebowania energetycznego.Polecane artykuły


Może zainteresuje Cię też