Jak odprowadzić wodę deszczową z dachu?

Drukuj

Odprowadzenie wody deszczowej z dachu odbywa się poprzez system rynien i rur spustowych, dobranych w zależności od lokalizacji budynku (ilość opadów) oraz kształtu i wielkości dachu. Informacje na temat wymaganych przekrojów instalacji, a także liczby i rozmieszczenia rur spustowych powinniśmy znaleźć w dokumentacji projektowej budynku i dla własnego dobra trzeba się do tych zaleceń stosować. Mamy bowiem punkt odniesienia i pewność, że woda zostanie w całości odprowadzona z dachu i nie będzie się wylewała poprzez okap, np. w przypadku bardzo obfitych opadów atmosferycznych.

Drugą sprawą jest to, co zrobić z wodą deszczową, gdy już zostanie zebrana z dachu przez rynny i odprowadzona na poziom działki przez rury spustowe. Tutaj też może się okazać, że w zależności od warunków gruntowych działka będzie okresowo zalewana wodą. Jest to bardzo niekorzystne szczególnie, gdy chodzi o starsze budynki z nieszczelną izolacja fundamentów, bo może prowadzić do zawilgacania ścian, a nawet zalewania piwnic i pomieszczeń znajdujących się poniżej gruntu (np. kanału w garażu). Rozwiązań na przeciwdziałanie takim zagrożeniom jest kilka.

Odprowadzenie wody deszczowej do kanalizacji

Zgodnie z przepisami, deszczówkę można odprowadzać do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Niestety nie wszędzie jest to możliwe, bowiem kanalizacja tego typu istnieje zwykle tylko w dużych miastach. Jeżeli mamy taka możliwość, wystarczy rury spustowe podłączyć do instalacji poprzez studzienki rewizyjne lub wpusty podwórzowe. Zastosowane rozwiązania powinny zapewniać wychwytywanie zanieczyszczeń, np. liści transportowanych wraz z wodą, aby nie dopuścić do utraty przepustowości zastosowanej instalacji. Inna opcją jest odprowadzenie wody z rur spustowych do tzw. studni chłonnych. Studnia tego typu to nic innego, jak kilka drenów kanalizacyjnych, wkopanych w gruncie i wypełnionych kruszywem o różnej granulacji, wsypywanym począwszy od najgrubszej, aż po najdrobniejszą. Doprowadzenie wody deszczowej do studni chłonnej pozwala na jej bardzo szybkie przemieszczenie w głąb gruntu.

Odprowadzenie wody deszczowej do gruntu przez rury drenarskie


W wielu przypadkach deszczówkę z dachu można poprowadzić do rur drenarskich, a następnie rozsączyć ją na terenie działki. Zastosowanie tej metody jest bardzo skuteczne, tanie i bardzo proste do wykonania we własnym zakresie, bez konieczności korzystania z usług wyspecjalizowanych ekip budowlanych.

Do wykonania przyłącza będą potrzebne studzienki rewizyjne (podrynnowe), rury kanalizacyjne PVC do stosowania na zewnątrz budynków (brązowe), kolanka oraz rury drenarskie. Konieczne będzie także wytyczenie miejsca, np. wzdłuż ogrodzenia, gdzie wykonany zostanie wykop pod rozsączenie.

Prace rozpoczyna się do wykonania fragmentu instalacji, która będzie odbierała wodę z rur spustowych i odprowadzała ją w zadanej odległości od budynku. W tym celu trzeba wykonać wykop, w którym umieszcza się rury kanalizacyjne oraz montuje studzienki podrynnowe, przejmujące wodę z rur spustowych. Zastosowanie odpowiedniego spadku (ok. 15 %) i pełnych rur pozwoli na szybkie odprowadzenie wody z dala od fundamentów budynku. Dopiero na końcu ułożonych rur kanalizacyjnych dokonuje się ich połączenia z rurami drenarskimi. Rury drenarskie umieszcza się w drugim wykopie, o głębokości ok. 80-90 cm, którego dno wysypane jest żwirem lub grubszym kruszywem, aby zapewnić możliwość sprawnego odbierania wody. Ten wykop nie musi być profilowany ze spadkiem, wystarczy że będzie odpowiednio długi (zależnie od rodzaju gruntu, ok. 10-15 mb). Rury drenarskie, posiadające otwory rozsączające, można kupić od razu w oplocie z geowłókniny lub samodzielnie zabezpieczyć je, owijając dokupioną geowłókniną. Zadaniem zabezpieczenia z geowłókniny jest niedopuszczenie do zamulenia rur przez drobiny gruntu. Po umieszczeniu rur drenarskich w wykopie, można go zasypać.


Wykorzystanie wody deszczowej do podlewania ogrodu

Woda odprowadzana z dachu może być także wykorzystana w ogrodzie do podlewania roślin, co jest rozwiązaniem dość praktycznym i korzystnym ekonomicznie. Konieczny będzie jednak zakup odpowiednich zbiorników, usytuowanych ponad ziemią lub poniżej gruntu, w których będzie się gromadzić wodę do późniejszego użycia. Ale tutaj jeszcze jedna uwaga – nie wolno zbierać i wykorzystywać deszczówki w przypadku dachów pokrytych papą lub eternitem.

Zbiorniki zewnętrzne podłącza się bezpośrednio do rur spustowych, są zwykle nieco mniejsze, ale trzeba się liczyć z tym, że taki zbiornik będzie cały czas widoczny. Zbiorniki podziemne są droższe, ich montaż wymaga więcej pracy, ale nie widać ich na działce, co na pewno jest plusem. Aby korzystać ze zgromadzonej w nich wody, potrzebne będą również pompy lub hydrofor, a także filtry zapobiegające dostawaniu się zabrudzeń, szczególnie tych organicznych. Bardzo istotny jest prawidłowy dobór wielkości zbiornika, uzależniony od lokalizacji budynku, czyli notowanej na tym terenie ilości opadów oraz wielkości dachu. Po zamontowaniu całego systemu wykorzystania wody deszczowej, możemy mocno ograniczyć wydatki na wodę wykorzystywaną do podlewania ogrodu lub trawnika.

 Polecane artykuły


Może zainteresuje Cię też