Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BRICOMARCHE.PL

 

I. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych subskrybentów newslettera Bricomarche, bądź korzystających z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie internetowym www.bricomarche.pl jest spółka MGI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu (adres: ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne), wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045995, której nadano NIP 7822148821, REGON 639725501

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MGI Polska sp. z o.o. pod adresem e-mail: p.kandula@wbkancelaria.pl oraz korespondencyjnie na adres administratora danych osobowych (z dopiskiem „dane osobowe”).

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”.

4. Państwa Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 w przypadku subskrybentów newslettera Bricomarche – w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego oferty sklepów Bricomarche, realizowanego za pośrednictwem newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, polegający na marketingu bezpośrednim);

 w przypadku osób korzystających z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie www.bricomarche.pl – w celu udzielenia Państwu odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz w celach archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, polegający wynikający z potrzeby udzielenia odpowiedzi na zadane w korespondencji pytania).

 5. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane i udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być podmioty, którym MGI Polska sp. z o.o. powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, a także podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa.

6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez następujący okres czasu:

w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego oferty sklepów Bricomarche – przez czas trwania subskrypcji newslettera lub do momentu skorzystania przez Państwa z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu udzielenia Państwu odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a także w celach archiwalnych przez okres kolejnych 6 miesięcy lub do momentu skorzystania przez Państwa z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę, wszystkie udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak podania danych osobowych w przypadku dotyczącym wysyłki newsletter’a będzie skutkował brakiem możliwości przesyłaniu Państwu za jego pośrednictwem informacji handlowych dotyczących oferty sklepów Bricomarche. Natomiast brak podania danych osobowych w formularzu kontaktowym skutkował będzie brakiem możliwości skierowania przez Państwa do MGI Polska sp. z o.o. korespondencji za pośrednictwem tego formularza.

11. Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującymi kwestie ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

 

II. PLIKI COOKIES

1. Serwis wykorzystuje tzw. pliki cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na Państwa urządzeniu końcowym a, które mogą być następnie odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z Państwa urządzeniem końcowym.

2. Zapisane na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies są wykorzystywane przez MGI Polska sp. z o.o. w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dostosowanych do  Państwa indywidualnych potrzeb, jak również w celach reklamowych i statystycznych.

3. Pliki cookies mogą być też stosowane i wykorzystywane przez reklamodawców, których reklamy zamieszczane będą w serwisie www.bricomarche.pl.

4. Mogą Państwo za pomocą opcji przeglądarki internetowej w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików cookies, bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Zezwolenie na korzystanie z plików cookies, bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że cookies będą zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym, a MGI Polska sp. z o.o. będzie mogła uzyskiwać do nich dostęp.

OK, zamykam Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie »